Aanmelden - v.v. Hoogezand

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Aanmelden

AanmeldingsformulierIndien u de wettelijke vertegenwoordiger bent van het nieuwe lid dan verzoeken wij u vriendelijk de onderstaande gegevens in te vullen. Dit is verplicht wanneer het nieuwe lid nog geen 18 jaar is.

Adres wettelijk vertegenwoordiger
PC+Woonplaats wettelijk vertegenwoordiger
Emailadres wettelijk vertegenwoordiger
Telefoon wettelijk vertegenwoordiger

Om de contributie-inning op een goede en professionele wijze te laten
plaatsvinden werkt vvHoogezand samen met NIKKI. U ontvangt na het
verwerken van deze inschrijving een e-mail van NIKKI met daarin de
mogelijkheid om de contributie in één keer of in termijnen te voldoen
via Ideal. Bij betaling in termijnen betaalt u 10% administratiekosten
(maximaal € 19,00) bovenop de kosten voor de contributie. Deze kosten
vervallen als u het volledige contributiebedrag in 1x voldoet.


Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de
contributie te voldoen dan dient u dit zelf aan te vragen. Neem tijdig
contact op met uw contactpersoon of mediator. Wordt de contributie
vanuit een vergoeding betaald, geef dit dan hieronder aan.

Indien niet van toepassing veld leeglaten.

Als meerderjarig lid of als wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig lid bent u verplicht om minimaal één vrijwillige taak uit te voeren:


Wij bieden de volgende vrijwillige taken aan:

VOORWAARDEN:
Om onze vereniging levensvatbaar te houden is het absoluut noodzakelijk dat zowel leden als ouders van jeugdleden actieve ondersteuning verlenen bij verenigingsactiviteiten.

Wij vormen als leden samen een vereniging en zijn daarom ook samen verantwoordelijk voor het voorbestaan van onze vereniging.
Om die reden is aan al onze spelende leden gevraagd om werkzaamheden te verrichten. Voor de jongere jeugdleden dient deze vraag te worden ingevuld door de ouder of verzorger.

De wettelijke vertegenwoordiger dient er rekening mee te houden dat hij of zij minimaal 1 x per jaar een kantinedienst zal moeten vervullen op de wedstrijddagen.


Contributie dient het lid te voldoen bij vooruitbetaling. Indien er sprake is van een betalingsachterstand is er geen recht meer op deelname aan trainingen en wedstrijden.


•Wanneer de KNVB de club een boete op legt als gevolg van een gele of rode kaart, of bepaalde gedragingen van een lid, dan brengt de club deze kosten in rekening bij het lid. Zolang deze rekening(en) niet is/zijn voldaan, is er geen recht op deelname aan trainingen en wedstrijden.


•Leden, maar ook ouders, familieleden, vrienden en overige geinteresseerden dienen zich te houden aan de gedragsregels zoals omschreven op de website.


•Wanneer inschrijving geschiedt voor 1 mei, zal het lid kunnen deelnemen aan de selectietrainingen, zodat het lid in een zo passend mogelijk team geplaatst kan worden. Bij inschrijving na 1 mei wordt het lid in een team geplaatst waar de meeste ruimte is. Er kan geen garantie gegeven worden dat dit team zo passend mogelijk is.

•Bij inschrijving dient ieder lid (geldt niet voor F- en E-pupillen) een pasfoto in te leveren. Zolang dit niet is gedaan, is deelname aan wedstrijden uitgesloten.

•Bij tussentijdse opzegging blijft de contributie over het gehele seizoen verschuldigd.

DE GEVRAAGDE PERSOONSGEGEVENS WORDEN CONFORM ONS PRIVACYBELEID BEHANDELD. VOOR ONS PRIVACYBELEID VERWIJZEN WIJ U NAAR DE RUBRIEK INFORMATIE/PRIVACYBELEID


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!